Zasady bezpieczeństwa w restauracjach podczas trwania epidemii COVID-19

W związku z pandemią COVID – 19 w restauracjach zostały wprowadzone rozporządzenia dotyczące nadzwyczajnej higieny, w celu zapewnienia bezpieczeństwo pracownikom i klientom. Każdy lokal musi się do nich stosować.


Zasady bezpieczeństwa w restauracjach podczas trwania epidemii COVID-19

Higiena od zawsze odgrywa ogromną rolę w branży gastronomicznej. Obecnie jednak mamy wysokie zagrożenie epidemiologiczne spowodowane pandemią COVID – 18, nabrała ona jeszcze większego znaczenia. Restauracja Pieprz i Wanilia, bezwzględnie przestrzega narzuconych odgórnie zasad. Pracownicy zakładają rękawiczki lub stosują płyny do dezynfekcji rąk. Stoliki i wszelkie miejsca dostępne dla klientów są odkażane środkiem, do tego przeznaczonym. Zachowane są również odpowiednie odległości między klientami. Zasady higieny w restauracji są bardzo restrykcyjne, ale jest to opłacalne, gdyż konsumenci i obsługa są bezpieczni. Umieszczone zostały tablice, które informują, w jaki sposób należy postępować w czasie epidemii, żeby wszyscy zachowali zdrowie. 


Odkażanie stolików i rąk

Restauracja jest wyposażona w ręczniki papierowe, mydła w dozownikach i środki dezynfekujące. Stoliki są odkażane w odstępach maksymalnie 15-minutowych. Odległość pomiędzy blatami wynosi minimum 2 metry. Osoby niespokrewnione muszą zajmować miejsca oddalone o 1,5 metra. W lokalu przeznaczono specjalne pojemniki na zużyte maseczki. Można powiedzieć, że panują sterylne warunki, ponieważ odkażane jest też powietrze specjalnymi preparatami, działa klimatyzacja, która podlega regularnemu serwisowaniu, więc żaden konsument nie jest nawet w najmniejszym stopniu zagrożony, wstępując na swoją ulubioną potrawę. Dbałość o zdrowie pracowników to podstawa. Jeśli więc ktokolwiek z personelu zauważy u siebie charakterystyczne czy mniej specyficzne objawy, natychmiast kontaktuje się z lekarzem. Nie chodzi jedynie o sam COVID – 19, ale nawet o niewielkie przeziębienie. Właściciele restauracji przestrzegają zasad, by zarówno obsługa, jak i klienci, nie byli narażeni na zachorowanie.

Polski Fundusz Rozwoju